เกี่ยวกับ บ้านปู เน็กซ์

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (บ้านปู เน็กซ์)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ได้จัดตั้งบริษัทลูก บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด หรือ BPIN ในปี 2560 เพื่อดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ต่อมาได้มีการนำ “บ้านปู อินฟิเนอร์จี” ควบรวมกิจการกับ “บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี” เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (บ้านปู เน็กซ์) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บ้านปู เน็กซ์ นำเสนอ
โซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร

บ้านปู เน็กซ์ นำเสนอ
โซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

บ้านปู เน็กซ์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และโซลาร์ลอยน้ำ ซึ่งปัจจุบันมีพอร์ตฟอลิโอทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และไทย

บ้านปู เน็กซ์ นำเสนอ
โซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร

ธุรกิจแบตเตอรี่

บ้านปู เน็กซ์ พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าทุกชนิด และสำหรับติดตั้งอยู่กับที่ (Stationary) เช่น การใช้ร่วมกับระบบโซลาร์และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ โดยมีบริษัทลูกคือ บริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้นำด้านระบบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแบบลิเธียมไอออนระดับโลกเป็นผู้ดำเนินงาน มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่อยู่ที่จีน และเตรียมสร้างโรงงานประกอบแบตเตอรี่ในไทย นอกจากนี้ยังเข้าลงทุนในบริษัท กรีน ไล-ออน จากประเทศสิงคโปร์ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ จึงสามารถนำเสนอโซลูชันด้านแบตเตอรี่ได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ทั้งการผลิต จำหน่าย และการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ หรือรีไซเคิลเพื่อสร้างมูลค่าในธุรกิจ

บ้านปู เน็กซ์ นำเสนอ
โซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร

ธุรกิจอี-โมบิลิตี้

ให้บริการในรูปแบบระบบสัญจรทางเลือกครบวงจร (Mobility-as-a-Service หรือ Maas) เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนส่งและการเดินทางของลูกค้า ทั้งระบบจัดการการเดินทางและขนส่งด้วยยานพาหนะไฟฟ้าผสานดิจิทัลแพลตฟอร์ม และบริการด้านพลังงานสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า พร้อมบริการหลังการขาย

บ้านปู เน็กซ์ นำเสนอ
โซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร

ธุรกิจพัฒนาเมืองอัจฉริยะและจัดการพลังงาน

บ้านปู เน็กซ์ นำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร และระบบจัดการพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บ้านปู เน็กซ์ นำเสนอ
โซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร

ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า

บ้านปู เน็กซ์ ดำเนินธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ และสร้างผลกำไรจากส่วนต่างราคาซื้อขาย พร้อมมุ่งขยายสู่ตลาดไฟฟ้าเสรี โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า (Electricity Grid Operator) สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และโรงพยาบาล

ข่าวสารและกิจกรรม

ลูกค้าของเรา