ติดต่อเรา

/
ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลของท่าน


บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ช่องทางติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ช่องทางการติดตาม