ผลงานที่ผ่านมา

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมกว่า 646 เมกะวัตต์

บ้านปู เน็กซ์ ขยายกำลังการผลิตด้วยการลงทุนและเข้าซื้อในโครงการใหม่ (Greenfield) โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว (Brownfield)

646 เมกะวัตต์*

กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

528 เมกะวัตต์*

กำลังการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์

118 เมกะวัตต์*

กำลังการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลม

*ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2567

หมายเหตุ : *กำลังการผลิต (เมกะวัตต์) ในสัดส่วน 100% ของกลุ่มบ้านปู ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567

ตัวอย่างโครงการ

ระบบโซลาร์รูฟท็อป และโซลาร์ลอยน้ำ

มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์รูฟท็อป โซลาร์คาร์พอร์ต และโซลาร์ลอยน้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมกว่า 254 เมกะวัตต์

บ้านปู เน็กซ์ มุ่งขยายพอร์ตโฟลิโอโซลาร์รูฟท็อปอย่างต่อเนื่อง ผ่านการติดตั้งระบบโซลาร์และการเข้าซื้อโครงการ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

254 เมกะวัตต์*

กำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปและโซลาร์ลอยน้ำ

*ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2567

ตัวอย่างโครงการ

ครอบคลุมตลาดทั่วโลกและตั้งเป้าขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจแบตเตอรี่

วางแผนขยายกำลังการผลิตเป็นประมาณ 6 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ต่อปี ภายในปี 2568

บ้านปู เน็กซ์ ถือหุ้น 65.1% ในดูราเพาเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนชั้นนำที่มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศจีน กำลังผลิต 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง และดำเนินธุรกิจใน 22 ประเทศทั่วโลก
นอกจากนี้ บ้านปู เน็กซ์ ได้ร่วมมือกับดูราพาวเวอร์ เตรียมตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ในประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย

ตัวอย่างโครงการ

ธุรกิจอี-โมบิลิตี้

บ้านปู เน็กซ์ ให้บริการระบบจัดการการเดินทางและขนส่งด้วยยานพาหนะไฟฟ้า เชื่อมต่อดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมทั้งให้บริการด้านพลังงานสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนส่งและการเดินทางของลูกค้า ในรูปแบบบริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร (Mobility-as-a-Service หรือ MaaS)

ตัวอย่างโครงการ

ธุรกิจพัฒนาเมืองอัจฉริยะและจัดการพลังงาน

ปัจจุบันมีโครงการในประเทศไทย 27 โครงการ ครอบคลุมด้านการจัดการพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ และการบริหารจัดการขยะ

บ้านปู เน็กซ์ อีโคเสิร์ฟ (บริษัทลูกของบ้านปู เน็กซ์) นำเสนอโซลูชันด้านการจัดการพลังงานครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ตรวจสอบการใช้พลังงานและศึกษาความเป็นไปได้ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ และระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง รวมถึงมีโซลูชันการจัดการระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ ทั้งการวิเคราะห์การใช้พลังงาน และการบริหารจัดการขยะ

ตัวอย่างโครงการ

ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า

บ้านปู เน็กซ์ ขยายการดำเนินงานสู่ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า โดยในปี 2561 ได้จัดตั้งบริษัท BPPT ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าสู่ตลาดค้าปลีกไฟฟ้ารายย่อยของญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า
ในอนาคตจะขยายธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น ตลาด ERCOT หรือ CAISO ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน

315 กิกะวัตต์ชั่วโมง* (GWh)

กำลังซื้อขายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

*ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2567

ตัวอย่างโครงการ