การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลักการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยแก่กลุ่มบริษัท

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Access Request)

การใช้สิทธิต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล