โซลาร์รูฟท็อป และโซลาร์ลอยน้ำ

/
โซลาร์รูฟท็อป และโซลาร์ลอยน้ำ

โปรดกรอกข้อมูลของท่าน

กรุณาอัพโหลดเอกสารเพื่อการพิจารณาการติดตั้งแผงโซลาร์ (ไม่บังคับ)

สามารถอัพโหลดไฟล์ JPG, PNG, PDF ไม่เกิน 6 ไฟล์
รวมกันแล้วมีขนาดไม่เกิน 25 MB
- ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 3-6 เดือน  
- แบบโครงสร้างของหลังคา  
- ใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร อ.1 หรือ อ.6  
- เอกสารอื่นๆ
กดเพื่อเพิ่มไฟล์